Πολυκαρβονικά στέγαστρα

Πολυκαρβονικά στέγαστρα

Τα πολυκαρβονικά στέγαστρα αποτελόυν την πιο εξελιγμένη λύση στέγασης, καθώς συνδυάζουν μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο υλικό.
Χάρη στην ειδική προστασία τους από την υπέρυθρη ακτινοβολία, τα πολυκαρβονικά στέγαστρα είναι η καταλληλότερη λύση για όλες τις κατασκευές σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες.