Χώροι Στάθμευσης

Χώροι Στάθμευσης

Λυόμενα μεταλλικά στέγαστρα, κατάλληλα για αυτοκίνητα, σκάφη κλπ!

Επικάλυψη : με πολυεστερικό ύφασμα μεγάλης αντοχής PVC.

Εξαρτήματα : από λαμαρίνα γαλβανιζέ

Προστασία : από την ηλιακή ακτινοβολία, χαλάζι και λοιπά καιρικά φαινόμενα. Σε περίπτωση χιονόπτωσης υπάρχει σωλήνα αντιρίδα. 

Καμπυλωτό τόξο σωλήνας. Κατασκευάζεται από σωλήνα (τούμπο) διαφόρων διαμέτρων, (Φ130 έως Φ70) και πάχους 4χιλ. από χάλυβα ST37 με συνεχείς συγκολλήσεις σε όλη τη διάμετρο των σωλήνων με ελάχιστη παραμόρφωση στις διάφορες δυνάμεις καταπονήσεως. Ολικό μήκος ανεπτυγμένου τόξου 7.000χιλ βάρους 72 κιλών περίπου. Γαλβανισμένο εν θερμώ.

Η βάση στήριξης κατακευάζεται από μπετόν 0.50 x 0.50 x 0.60m.

Στο κέντρο εμφυτεύεται σωλήνας (τούμπο) Φ140 πάχους 4χιλ. στο εσωτερικό του σωλήνα αυτού τοποθετείται η βάση του καμπυλωτού τόξου και σε βάθος 0.50m καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.